Dissertationen geleitet (57) Dissertationen, die von den Mitgliedern der Gruppe geleitet wurden

2022

 1. A radio como recurso para a promoción da educación interxeracional, o avellentamento activo e a inclusión sociocomunitaria

  Abarrategui Amado, Lucía Soledad

  unter der Leitung von JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

2021

 1. As implicaçôes da cibercultura nas prácticas corporais entre os adolescentes

  Zandoná Júnior, Almir

  unter der Leitung von RAUL EIRIN NEMIÑA y JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 2. Os materiais didácticos dirixidos ao alumnado con trastorno do espectro autista (TEA): análise da percepción do profesorado de educación primaria de Galicia

  Pinaque Varela, Marcos

  unter der Leitung von JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 3. A presenza da dramatización e do teatro nos materiais didácticos do ensino primario en Galicia

  Pena Bascoy, Estefanía

  unter der Leitung von JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 4. Análise descritiva e interpretativa do programa do livro didático do ensino médio do Brasil opinião dos agentes avaliadores

  Assis, Carmencita Ferreira Silva

  unter der Leitung von JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

2020

 1. Los libros de texto digitales. Un análisis descriptivo e interpretativo de sus características

  Rodríguez Regueira, Nerea

  unter der Leitung von JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

2019

 1. Una teoría fundamentada sobre la adopción de repositorios y recursos educativos abiertos en universidades latinoamericanas

  Rodes Paragarino, Virginia

  unter der Leitung von ADRIANA GEWERC BARUJEL
 2. As políticas de territorializaçâo da educaçâo: efeitos do programa TEIP na formaçâo global e no sucesso educativo dos alunos

  Gomes Carvalho, Maria de Fátima

  unter der Leitung von MARIA DEL MAR LORENZO MOLEDO y QUINTIN ALVAREZ NUÑEZ
 3. Enseñanza con redes sociales y aprendizaje autorregulado. Un estudio de caso en la universidad

  Rodríguez Groba, Ana

  unter der Leitung von ADRIANA GEWERC BARUJEL y MARIA ESTHER MARTINEZ PIÑEIRO
 4. Materiais didácticos en soporte impreso e dixital elaborados con apoio da administración local. Estudo prospectivo e descritivo na provincia da Coruña

  Álvarez Seoane, Carmen Denébola

  unter der Leitung von JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

2018

 1. Análise descritiva e interpretativa do deseño e contido dos videoxogos elaborados en Galicia

  López Gómez, Silvia

  unter der Leitung von JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

2016

 1. Expresión dramática e teatral para a clase de linguas no ensino secundario: un estudo teórico-práctico

  Fernández Rial, Rosalía

  unter der Leitung von MARIA ESTHER MARTINEZ PIÑEIRO y BENITO SILVA VALDIVIA
 2. Ergonomia e educação: um projecto de escola con base nos princípios ergonómicos

  RODRIGUES DA CUNHA, MARIA DO CEU

  unter der Leitung von QUINTIN ALVAREZ NUÑEZ
 3. Competencia digital y escuela: estudio de caso etnográfico en dos CEIP de Galicia

  Alonso Ferreiro, Almudena

  unter der Leitung von ADRIANA GEWERC BARUJEL

2013

 1. La Mediación de "squeak etoys" en el desarrollo del concepto de fracción: una experiencia construccionista en una escuela de Galicia

  QUINTANILLA CÓNDOR, CERAPIO

  unter der Leitung von ADRIANA GEWERC BARUJEL
 2. Perspectiva pedagógico-didáctica da História: o caso dos cursos de educação de adultos nível secundário

  Lima, Anabela

  unter der Leitung von QUINTIN ALVAREZ NUÑEZ
 3. (In)disciplina e convivência: um estudo em quatro escolas de 2º e 3º ciclo de ensino básico no distrito do Porto

  Maria Rodrigues, Ana

  unter der Leitung von QUINTIN ALVAREZ NUÑEZ
 4. E-portfolio no contexto da formação de professores. Contributos no âmbito da reflexão e da avaliação

  Paula Camarinha de Oliveira Gonçalves, Susana Margarida

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA
 5. Da diversidade à interculturalidade: um desafio pedagógico no contexto do Ensino Básico Integrado em Cabo Verde

  Silva de Oliveira, Gertrudes Maria Felicidade

  unter der Leitung von QUINTIN ALVAREZ NUÑEZ
 6. A Mediação Escolar. O caso do projecto EPIS na Escola Secundária/3 Daniel Faria – Baltar

  Freira Veríssimo, Magali

  unter der Leitung von QUINTIN ALVAREZ NUÑEZ
 7. Liderança, cultura e trabalho colaborativo na escola

  Martins Nogueira, Cármen Maria

  unter der Leitung von QUINTIN ALVAREZ NUÑEZ
 8. A Aprendizagem ao longo da vida: a lingua e a literatura maternas como base da formação integral : o ser no mundo

  Silva Gomes, Margarida

  unter der Leitung von QUINTIN ALVAREZ NUÑEZ

2012

 1. O descontentamento e o desgaste profissional dos professores dos ensinos básico e secundário

  Quaresma Brito do Vale, José

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA
 2. Presenza, conceptualización e tratamento da vellez no currículo escolar, quimera ou realidade?: análise da imaxe das persoas maiores nos materiais curriculares de educación primaria de Galicia

  Zapico Barbeito, María Helena

  unter der Leitung von JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 3. Asesoramento, formación e desenvolvemento profesional do profesorado en exercicio en Galicia

  Quintana Rodríguez, Carmen

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA
 4. Políticas educativas e departamentos municipais de educación en Galicia

  Mareque León, Francisco

  unter der Leitung von MARIA BELEN CABALLO VILLAR y JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 5. Perspectivas de la implantación de modelos de evaluación de aprendizajes desde la gestión institucional: homo alumnus catus

  Picón Martínez, Alberto José

  unter der Leitung von RUFINO GONZALEZ FERNANDEZ

2011

 1. Os materiais didácticos e musicais en educación infantil: un estudo descritivo e interpretativo da percepción docente en Galicia

  Vicente Álvarez, Rosa María

  unter der Leitung von JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 2. La formación de los futuros maestros: un estudio de sus niveles de reflexión

  Cepeda Romero, Olga

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA

2009

 1. As dificuldades de aprendizage e os materiais curriculares: um estudo dos manuais escolares do primeiro ciclo do ensino básico

  Ferreira Delgado Paiva, Margarida Maria

  unter der Leitung von JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

2008

 1. Professores do ensino secundario: de uma identidade problemática a uma mudança problematizante. Estudio de caso

  SOUSA E SILVA, ARMANDO

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA

2007

 1. Formaçâo de professores em educaçao de adultos : estudo de caso, o ensino recorrente na Escola Secundária Rodrigues de Freitas

  Carvalho, Maria Alcínia Borges Noutel Fontes da Costa

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA
 2. Conceptualizaçao e realidade da formaçao contínua de professores: um estudo de caso do Centro de Formaçao de Basto

  MACHADO DE SOUSA JOAO CARLOS

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA
 3. Formación de professores en educaçao de adultos . Estudo de caso: o ensino recorrente na Escola Secundária Rodrigues de Freitas

  CARVALHO NOUTEL COSTA MARÍA ALCINIA

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA

2005

 1. Orgaos de gestao escolar e reforma educativa: estudo comparativo da participaçao

  CARVALHO MIRANDA JOAO ALBERTO

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA y QUINTIN ALVAREZ NUÑEZ
 2. Comunidade escolar e inclusao: quando todos ensinam e aprendem com todos

  RODRIGUES DE ALMEDIDA SANTOS BELMIRA

  unter der Leitung von QUINTIN ALVAREZ NUÑEZ
 3. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en una escuela de primaria de Galicia: estudio de caso

  VIDAL PUGA MARÍA DEL PILAR

  unter der Leitung von ADRIANA GEWERC BARUJEL

2003

 1. Las modalidades de formación del profesorado: un estudio de su valoración en Galicia

  FERNÁNDEZ TILVE M. DOLORES

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA

2001

 1. Os Materiais curriculares impresos e a reforma educativa en Galicia

  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JESÚS

  unter der Leitung von MARIA LOURDES MONTERO MESA