A radio como recurso para a promoción da educación interxeracional, o avellentamento activo e a inclusión sociocomunitaria

  1. Abarrategui Amado, Lucía Soledad
Dirixida por:
  1. Jesús Rodríguez Rodríguez Director
  2. María-Helena Zapico-Barbeito Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 05 de decembro de 2022

Tribunal:
  1. Mariano Sánchez Martínez Presidente/a
  2. Patricia Digón-Regueiro Secretario/a
  3. Paula M. Gonçalves Alves de Quadros Flores Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Tipo: Tese

Resumo

Nesta investigación analízase o potencial da radio na promoción da educación interxeracional, o avellentamento activo e a inclusión sociocomunitaria. Para isto, desenvolvemos e avaliamos un Programa Interxeracional (PI) de radio nunha escola rural a través da análise de contido das entrevistas, notas de campo e producións escritas polas persoas participantes. A mostra está composta por alumnado, persoas maiores, familias e profesorado. Os resultados confirman que o PI axudou a derrubar estereotipos, reportou beneficios mutuos entre as participantes, motivou o traballo colaborativo e contribuíu á salvagarda do patrimonio cultural. Doutro lado, a avaliación permitiunos detectar unha serie de melloras, de cara a futuros PI, como o proceso para convocar ás persoas maiores