Políticas educativas e departamentos municipais de educación en Galicia

  1. Mareque León, Francisco
Dirixida por:
  1. María Belén Caballo Villar Co-director
  2. Jesús Rodríguez Rodríguez Co-director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 22 de xuño de 2012

Tribunal:
  1. Marta Pérez de Heredia Torres Presidente/a
  2. Héctor Pose Porto Secretario/a
  3. Américo Nunes Peres Vogal
  4. Antón Costa Rico Vogal
  5. Xosé Manuel Cid Fernández Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Tipo: Tese

Resumo

Nun contexto europeo no que as políticas educativas evolucionan cara á coxestión e colaboración horizontal e vertical, o presente estudo analiza a situación dos departamentos municipais de educación existentes en Galicia, considerándoos unha peza clave para o desenvolvemento de proxectos educativos de territorio fundamentais no futuro das políticas educativas.