As potencialidades da educação digitalcontributos de um percurso profissional : a autobiografia como referente para a análise do desenvolvimento científico

  1. Ribeiro Lamas, Edgar Manuel
Dirixida por:
  1. Adriana Gewerc Barujel Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 19 de xaneiro de 2010

Tribunal:
  1. María Lourdes Montero Mesa Presidenta
  2. Manuela Raposo Rivas Secretario/a
  3. Joaquín Paredes Labra Vogal
  4. José Miguel Correa Gorospe Vogal
  5. Américo Nunes Peres Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Tipo: Tese

Resumo

O obxecto de estudo é, no ámbito da Educación digital, a performance académico en e-learning. Tendo en conta o percorrido profesional realizado, o método autobiográfico conduce o traballo de investigación que asenta nunha orquestração (re)axustar constantemente entre a Educación ea Informática. Pressupõe traballar nestas dúas áreas do saber, preguntar os sistemas de información e de comunicación así como a teoría da comunicación e da aprendizaxe. Desenvolve-se un estudo Empire contextualizado nunha universidade situada no Cabo Verde (África), a partir das experiencias realizadas e definido estratexias de desenvolvemento, tendo en conta teorías, principios, criterios e requisitos, que consideramos indispensables á preparación dos obxectos de aprendizaxe - Learning Objects [LOs], pretende-se avanzar coa proposta dun modelo pedagóxicos-didáctico con vista a potenciar a educación dixital.