Oferta científica

  • Apoio a profesores no deseño e utilización de materiais e recursos multimedia.
  • Asesoramento en estratexias e técnicas de desenvolvemento profesional dos profesores.
  • Asesoramento para o deseño, desenvolvemento e avaliación de programas de orientación educativa e profesional.
  • Diagnóstico e orientación de competecnias de xestión da carreira no ámbito educativo e profesional.
  • Formación de formadores. Deseño de propostas de formación e-learning. Deseño pedagóxico de videoxogos