Teses dirixidas (8)

 1. O tratamento mediático da crise económica: umha legitimaçom da resposta política neoliberal? Análise de El País e La Voz de Galicia (2008-2015) 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ríos Rodríguez, Raúl

 2. Prensa e cultura: Estudo de caso: os suplementos de cultura de La Voz de Galicia e Faro de Vigo (1980-1997) 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  González Fernández, Jorge

 3. A construción da axenda política, mediática e pública nas eleccións galegas do ano 2009: estratexia partidaria, produción da información e cidadanía 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  López López, Paulo Carlos

 4. A construcción do significado da protesta na crise do Prestige: análise das axendas, os marcos e os discursos de nunca máis e dos medios de comunicación 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Barberena Fernández, Teresa

 5. O fanzine e a ruptura do monopolio da mensaxe. Uso dos fanzines como medios informativos e de expresión en Galicia. 1990-2005 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Fernández Mariño, Ramón

 6. Presenza e ausencia das mulleres na prensa: análise do tratamento da prostitución en "El Pais" e "ABC" ( 1977-2012) 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Puñal Rama, Ana Belén

 7. A prensa deportiva en Galicia: historia, modelos e tipoloxía (1909-2009) 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Vázquez Morandeira, José Gerardo

 8. Prensa e transición política en Galicia: a contribución dos xornais ao proceso de construción identitaria 2006

  Universidade de Santiago de Compostela

  PÉREZ PENA MARCOS SEBASTIÁN

Tribunais de teses (9)

 1. Vogal do tribunal

  Estrategias de comunicación política en internet. Análisis de los encuadres noticiosos de los partidos políticos en las elecciones autónomicas de 2011 en Castilla y León 2013

  Universidad de Valladolid

  de la Puente Arranz, Yovana

 2. Secretario do tribunal

  A igualdade sexual na diversidade cultural 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Martínez Suárez, Yolanda

 3. Vogal do tribunal

  O proceso de traducción para a dobraxe das longametraxes de ficción galegas (1986-2006): análise de tres casos 2009

  Universidade de Vigo

  Montero Domínguez, Xoán

 4. Vogal do tribunal

  Sistema teatral e institucións. O caso galego 2008

  Universidade de Santiago de Compostela

  López Silva, Inmaculada

 5. Secretario do tribunal

  Análise intercultural de argumentos: consideraçoes metodológicas para a interpretaçao comparativa de discursos parafilológicos de jornais (Galiza, Brasil e Portugal) 2003

  Universidade de Santiago de Compostela

  BARRETO ROCHA, JULIO CÉSAR

 6. Vogal do tribunal

  A obra xornalística de Anxel Fole 2003

  Universidade de Santiago de Compostela

  PARDO-GIL MAGADÁN M. XOSÉ

 7. Secretario do tribunal

  A reportaxe de prensa en Galicia (1960-2000) 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNANDEZ PARRATT, SONIA

 8. Secretario do tribunal

  Carlos Velo: discurso informativo e didáctico no cine documental da II República 2001

  Universidade de Santiago de Compostela

  REDONDO NEIRA, FERNANDO

 9. Vogal do tribunal

  El discurso político de Manuel Fraga 2000

  Universidad Complutense de Madrid

  Rúas Araújo, José