A prensa deportiva en Galiciahistoria, modelos e tipoloxía (1909-2009)

  1. Vázquez Morandeira, José Gerardo
Dirixida por:
  1. Lois Álvarez Pousa Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 21 de setembro de 2012

Tribunal:
  1. Javier Fernández del Moral Presidente/a
  2. Ana Isabel Rodríguez Vázquez Secretaria
  3. Andrés Domínguez Almansa Vogal
  4. Carmen López de Aguileta Clemente Vogal
  5. Josep M. Blanco Pont Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese

Resumo

Esta investigación localiza e clasifica as 141 cabeceiras deportivas na prensa galega de 1909 a 2009, tendo en conta a evolución do xornalismo, nomeadamente o deportivo, así como a introducción do deporte na sociedade