Publicacións (69) Publicacións de LUIS ALVAREZ POUSA

2019

 1. " Revival " bipartidista

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 266, pp. 3

 2. 67 Festival de Cine de Donostia: retratos dun mundo complexo

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 269, pp. 72-76

 3. Baile de máscaras

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 265, pp. 3

 4. Contra a neutralidade: a verdade e o xornalismo, en perigo de extinción

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 261, pp. 16-21

 5. Desenmascarar, non cercar

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 260, pp. 3

 6. Disfraces e urnas

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 263, pp. 3

 7. Leña ao lume

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 269, pp. 3

 8. Nesta hora decisiva

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 271, pp. 3

 9. O xuízo da desmesura

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 262, pp. 3

 10. Sistema criminal

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 268, pp. 3

 11. Suicidas

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 267, pp. 3

 12. Síntomas agónicos

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 270, pp. 3

 13. Venezuela, sen cinismo

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 261, pp. 3

 14. Vixiantes

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 264, pp. 3

2018

 1. Medios de comunicación, democracia y ciudadanía

  La comunicación en la nueva sociedad digital (Universidad de Los Andes (ULA) Venezuela), pp. 325-343

 2. O poder de axenda

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 259, pp. 3

2017

 1. Carlos Casares, articulista versus columnista

  Boletín da Real Academia Galega, Núm. 378, pp. 271-281

2013

 1. Competencia mediática. Investigación sobre el grado de competencia de la ciudadanía en España. Evaluación de la competencia mediática: los cuestionarios

  Creando redes, estableciendo sinergias: la contribución de la investigación a la educación : I Simposio internacional REUNI+D

 2. Das orixes ás filtracións de Snowden: espionaxe masiva e global

  Tempo exterior, Núm. 27, pp. 91-102

 3. Evaluación de la competencia mediática: las entrevistas y grupos de discusión

  Creando redes, estableciendo sinergias: la contribución de la investigación a la educación : I Simposio internacional REUNI+D