Presenza e ausencia das mulleres na prensaanálise do tratamento da prostitución en "El Pais" e "ABC" ( 1977-2012)

  1. Puñal Rama, Ana Belén
Dirixida por:
  1. Lois Álvarez Pousa Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 08 de maio de 2015

Tribunal:
  1. Amparo Moreno Sardá Presidente/a
  2. María Xosé Agra Romero Secretaria
  3. Olga Castro Vogal
  4. Marcelo Antonio Martínez Hermida Vogal
  5. María Isabel Menéndez Menéndez Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese

Resumo

A tese profundiza no coñecemento da prensa gratuita e dos modelos de redacción tomando como obxecto de estudo o Grupo 20 Minutos cos seus tres produtos informativos: o diario gratuito en papel 20 minutos, a edición online http://www.20minutos.es e a revista Calle 20. O obxectivo xeral é ofrecer unha visión panorámica e unha fotografía en movemento sobre a prensa gratuita e os modelos de redacción a través da análise dun grupo determinado, 20 Minutos, que está resistindo á crise aínda que padece os seus efectos, que alcanzou resultados históricos e no que se ten traballado con tres grandes modelos de redacción dende a súa creación no ano 2000 ata a actualidade: separación, integración e colaboración.