Wissenschaftliches Angebot

  • - Análise da actividade transglutaminase.
  • - Análise de alimentos a empresas e particulares.
  • - Análise de azucres e ácidos orgánicos por HPLC
  • - Análise de textura de alimentos
  • - Asesoramento técnico.
  • - Estudos de mercado e de consumidores
  • - Proxecto e Simulación por computadora de de plantas de producción de alimentos
  • Análise para empresas:
  • Cursos para as empresas: