Liñas de investigación

 • - Análise de textura de alimentos
 • - Análise físico-químico de alimentos
 • - Análise sensorial de todo tipo de alimentos
 • - Aplicación de aditivos para mellorar as características do produto de textura reestruturado
 • - Aplicación de alta presión hidrostática sobre os produtos de peixe
 • - Aplicación de espectroscopia UV-VIS, NIR na análise e identificación de alimentos.
 • - Aplicacións de HPLC para a análise de alimentos
 • - Aplicacións en Tecnoloxía de Alimentos quimiométricos
 • - Comercialización de producto alimentario
 • - Comportamento do consumidor alimentario
 • - Comportamento organizativo na empresa agroalimentaria
 • - Consumo alimentario sostible: producto ecolóxico, comercio xusto, ...
 • - Consumo local: etnocentrismo, aspectos emocionais, animosidade
 • - Desenvolvemento de programas de valoración nutricional
 • - Dirección de vendas
 • - Dixitalización comercial da empresa alimentaria
 • - Estudos de consumidores
 • - Estudos de gelificación de proteínas de peixe
 • - Estudos de hidrólise ácida e enzimática de materiais lignocelulósicos e amidón.
 • - Obtención de aditivos alimentarios por fermentación
 • - Procesos de conservación e envasado de alimentos
 • - Produción de ácido lático por fermentación
 • - Produción de carotenoides por fermentación
 • - Produción de compost
 • - Produción de transglutaminasa microbiana
 • - Produción de xilitol por fermentación
 • - Productos cárnicos
 • - Productos pesqueiros
 • - Productos vexetais
 • - Proxecto de Investigación e Simulación computacional de plantas de produción de alimentos
 • - Responsabilidad social empresarial e comportamento do consumidor
 • - Tratamento de residuos da agricultura e da industria forestal.
 • - Tratamentos de alta presión hidrostática en froitas como un método de corentena para eliminar larvas de moscas e ovos
 • Biotecnoloxía de alimentos
 • Materias primas
 • Simulación de procesos
 • Técnicas analíticas e Estatística
 • Tecnoloxía de Productos da pesca
 • Tecnoloxía post-colleita
 • Unidade de Análise Sensorial
 • Unidade de comercialización e investigación de mercados
 • Unidade de desenrolo de novos alimentos