25 Investigadores/as

Filtrar por:
JOSE ANTONIO
ALDREY VAZQUEZ
Análise Xeográfica Rexional
JUAN JOSE
ARES FERNANDEZ
Fundamentos de Análise Económica
ROBERTO
BANDE RAMUDO
Fundamentos de Análise Económica
JUAN JULIO LUIS
CARMONA BADIA
Historia e Institucións Económicas
EMILIO RAFAEL
DIAZ VARELA
Proxectos de Enxeñaría
FRANCISCO RAMON
DURAN VILLA
Análise Xeográfica Rexional
MARIA DEL CARMEN
ESPIDO BELLO
Historia e Institucións Económicas
MELCHOR
FERNANDEZ FERNANDEZ
Fundamentos de Análise Económica
MANUEL
FERNANDEZ GRELA
Fundamentos de Análise Económica
JESUS
GIRALDEZ RIVERO
Historia e Institucións Económicas
RUBEN CAMILO
LOIS GONZALEZ
Análise Xeográfica Rexional
LUCREZIA
LOPEZ
Análise Xeográfica Rexional
VALERIA
PAUL CARRIL
Análise Xeográfica Rexional
MIGUEL
PAZOS OTON
Xeografía Humana
XESUS
PEREIRA LOPEZ
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
MARIA DO MAR
PEREZ FRA
Economía, Socioloxía e Política Agraria
MARIA JOSE
PIÑEIRA MANTIÑAN
Análise Xeográfica Rexional
MARIA DE LOS ANGELES
PIÑEIRO ANTELO
Análise Xeográfica Rexional
MARIA DOLORES
RIVEIRO GARCIA
Fundamentos de Análise Económica
JUAN GABRIEL
TIRADO BALLESTEROS
Análise Xeográfica Rexional
ROSA MARIA
VERDUGO MATES
Economía Aplicada

3 Ex-investigadores/as