date_range Duración del 05 de octubre de 2022 al 15 de noviembre de 2023 (13 meses) Finalizó

Con carácter Público. Se ha otorgado en régimen de Concurrencia competitiva.

Convocatoria: Resolución reitoral 28 de xullo de 2022, da Universidade de Santiago de Compostela,pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan proxectos colaborativoscampus terra no marco do Convenio de Colaboración entre a USC e a Consellería deCultura, Edu

Investigadores/as