date_range Duration: from 05 October 2022 to 15 November 2023 (13 months) Finished

With a Public character. It has been granted under a regime of Competitive.

Call: Resolución reitoral 28 de xullo de 2022, da Universidade de Santiago de Compostela,pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan proxectos colaborativoscampus terra no marco do Convenio de Colaboración entre a USC e a Consellería deCultura, Edu

Researchers