Publicacións (74) Publicacións de JOSE LUIS PASTORIZA ROZAS

2023

 1. A hidra tricéfala de Galaxia: o equipo de Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla e Ramón Piñeiro

  Boletín da Real Academia Galega, Núm. 384, pp. 153-168

 2. Anteproxecto. V Plan Director da Cooperación Galega (2023-2026)

  V Plan Director da Cooperación Galega (2023-2026)

 3. Hermeneuta da nación: Francisco Fernández del Riego e a filosofía galega

  Francisco Fernández del Riego no río do tempo (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 161-177

 4. Physics Teachers’ Motivations to Learn Computational Thinking as a Re-novicing Experience

  Physics Education Research Conference Proceedings

 5. Teacher Re-novicing on the Path to Integrating Computational Thinking in High School Physics Instruction

  Journal for STEM Education Research, Vol. 6, Núm. 2, pp. 302-325

2022

 1. A semente caía en terra propicia: cartas ao meu benquerido irmán Xaime (1927-1957) ed. lit.

  Fundación Isla Couto

 2. Altruismo eficaz y aplicación de principios éticos: una oportunidad para la educación para la ciudadanía global en la universidad

  Agora: Papeles de filosofía, Vol. 41, Núm. 1, pp. 1-12

 3. Chita Lamas Barreiro

  Álbum de Galicia

 4. Entre Penélope e Ulises: 30 anos de cooperación galega para o desenvolvemento

  Nós no mundo: Informe anual sobre a acción exterior de Galicia, Núm. 13, pp. 36-37

 5. Informe da avaliación final do IV Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento (2018-2021)

  Cooperación Galega para o Desenvolvemento

 6. Nas primeiras ringleiras do galeguismo: Florencio na guerra civil e no primeiro exilio en Francia

  Boletín da Real Academia Galega, Núm. 383, pp. 141-156

 7. Os irmáns Isla Couto en Compostela: roteiro didáctico

  Fundación Isla Couto

 8. Ramiro Illa Couto

  Álbum de Galicia

 9. Salvar o pelello e gañar a vida no exilio: Florencio Delgado Gurriarán, Ramiro Isla e as redes de axuda a refuxiados republicanos en Francia en 1939

  Estudos arredor de Florencio Delgado Gurriarán (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 213-231

 10. Unha vida de doazón a Galicia

  Xaime Isla Couto: repensar Galicia, proxectar Galicia, facer Galicia (Fundación Isla Couto), pp. 11-15

 11. Xaime Isla Couto

  Álbum de Galicia

 12. Xaime Isla Couto: repensar Galicia, proxectar Galicia, facer Galicia ed. lit.

  Fundación Isla Couto

 13. Xaime Isla nas mocedades galeguistas: pensamento e acción organizativa

  Xaime Isla Couto: repensar Galicia, proxectar Galicia, facer Galicia (Fundación Isla Couto), pp. 71-101

2021

 1. Anteproxecto de Estratexia de resposta á COVID-19 da Cooperación Galega

  IV Plan Director da Cooperación Galega (2018-2021)

 2. Aquí nasceu Portugaliza!: O profesor Acílio Rocha e a conspiración cidadá transfronteriza

  Acílio da Silva Estanqueiro Rocha: Filosofía e utopía (Sociedade Interuniversitaria de Filosofía (Departamento de Filosofía)), pp. 55-68