Publicacións (16) Publicacións de BENITO SILVA VALDIVIA

2022

 1. O papel da escola: a educación plurilingüe en Galicia

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 236, pp. 8-17

2020

 1. A educación plurilingüe en Galicia: balance e propostas

  Revista galega de educación, Núm. 78, pp. 27-28

 2. Plurilingüismo y educación: una aproximación a la educación plurilingüe desde la perspectiva de las lenguas minorizadas

  Perspectivas actuales en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales (Thomson Reuters-Civitas), pp. 341-360

2019

 1. Que sociedade queremos?

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 264, pp. 81-85

2018

 1. O plurilingüismo como obxectivo educativo. Reflexión desde unha lingua minorada

  Limba noastra-i o comoara...: sociolingüística románica en homenaxe a Francisco Fernández Rei (Universidad de Santiago de Compostela), pp. 117-137

2013

 1. Galego e castelán: entre o contacto e a converxencia

  Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias (Consello da Cultura Galega), pp. 287-314

2012

 1. O debate sobre as linguas en Galicia: entre a escola e a sociedade

  Linguas, sociedade e política: un debate multidisciplinar (Consello da Cultura Galega), pp. 359-383

2004

 1. Bilingüismo e educación

  A investigación educativa en Galicia: (1989-2001) (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria), pp. 149-182

2000

 1. Reflexiones sobre un programa de formación inicial del profesorado de secundaria

  Simposi sobre la Formació Inicial dels Profesionals de l'Educació (Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach), pp. 283-286

 2. Unha proposta de traballo para enfrontar a formación inicial do profesorado de secundaria en Galicia

  A educación en perspectiva: homenaxe ó profesor Lisardo Doval Salgado (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 471-488

1998

 1. O Prácticum y os titores de prácticas no curso para o obtención do CAP: Consideracións a partir de experiencia do ICE da Universidade de Santiago

  Los tutores en el prácticum. Funciones, formación, compromiso institucional: actas del IV Symposium de Prácticas. Celebrado en Poio, 13-15 junio 1996