Publicacións nas que colabora con Eva María Domínguez Noya (8)

2019

 1. A linguaxe non sexista no CORGA: descrición e reflexión sobre as variantes empregadas

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 22, pp. 73-91

 2. Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): composición, codificación, etiquetaxe e explotación

  Corpus y construcciones: perspectivas hispánicas (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 179-218

2018

 1. A extracción de información fraseolóxica no CORGA: 3 actividades iniciáticas e 10 propostas para levar á aula

  Cadernos de fraseoloxía galega, Núm. 20, pp. 41-65

 2. Variación e normativización no galego

  Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral: Vigo, 13-15 de xuño de 2018

2017

 1. Tratamento da variación lingüística no CORGA

  Gallæcia: Estudos de lingüística portuguesa e galega

2016

 1. O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): estado actual e perspectivas

  Lingua, pobo e terra: estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 445-473

2007

 1. El proyecto Gari-Coter en el seno del proyecto RICOTERM2

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 39, pp. 295-296