O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)estado actual e perspectivas

  1. Guillermo Rojo 1
  2. Marisol López Martínez 1
  3. Eva Mª Domínguez Noya 1
  4. Fco. Mario Barcala 1
  1. 1 Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Libro:
Lingua, pobo e terra: estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal
  1. Manuel González González (ed. lit.)

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-5236-6

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 445-473

Tipo: Capítulo de libro