Publicacións (71) Publicacións de MARIA ALVAREZ DE LA GRANJA

2020

 1. "Deleite", "Bico de Xeado"...: os recursos lingüísticos ao servizo das marcas comerciais

  Estudos de onomástica galega V. Os nomes comerciais: xornada de estudo, 7 de novembro de 2020 (Real Academia Galega), pp. 89-114

 2. A conceptualización do amencer, do atardecer e do anoitecer en galego

  Linred - Lingüística en la red, Vol. 17

 3. O infinitivo flexionado no Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 23, pp. 15-38

2017

 1. Aproximacións á variación lexical no dominio galego-portugués ed. lit.

  Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística

 2. CASTILLO CARBALLO, María Auxiliadora (2015), De la investigación fraseológica a las decisiones fraseográficas. Un estudio de interrelaciones. Vigo: Academia del Hispanismo, 200 pp. (María Álvarez de la Granja)

  PHRASIS | Rivista di studi fraseologici e paremiologici, Vol. 1, pp. 133-135

 3. Las construcciones reflexivas indirectas en la lexicografía bilingüe castellano-gallego

  Interacción entre gramática, didáctica y lexicografía: estudios contrastivos y multicontrastivos (De Gruyter Mouton), pp. 211-221