Tes a palabra!lexicografía ciudadana

 1. Álvarez de la Granja, María 1
 2. Fernández Rei, Elisa 1
 1. 1 Instituto da Lingua Galega-Universidade de Santiago de Compostela
Revista:
Quaderns de filología. Estudis lingüístics

ISSN: 1135-416X

Ano de publicación: 2023

Título do exemplar: Hacia una Lexicografía sostenible y socialmente responsable

Número: 28

Páxinas: 95-109

Tipo: Artigo

DOI: 10.7203/QF.0.26605 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Quaderns de filología. Estudis lingüístics

Resumo

Lingua viva es un proyecto de lingüística ciudadana que tiene por objetivo fomentar la participación de la sociedad en las investigaciones lingüísticas. Dentro de este proyecto se incluye Tes a palabra!, una aplicación gratuita y fácil de usar que permite elaborar diccionarios en abierto de manera colaborativa, tanto a partir de la iniciativa de lingüistas profesionales como a partir de propuestas de científicas/os no profesionales. En este trabajo presentamos las características de Tes a palabra!, sus principales funcionalidades y modalidades de participación. Finalmente, reflexionamos sobre su papel en el fomento de la diversidad lingüística, de la cultura lexicográfica y del trabajo colaborativo.  

Referencias bibliográficas

 • Abel, Andrea. 2012. Dictionary writing systems and beyond. En Granger, Sylviane & Paquot, Magali (ed.) Electronic lexicography. Oxford: Oxford University Press, 83-106. doi: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199654864.003.0005
 • Albright, Eroc & Hatton, John. 2007. WeSay: A Tool for Engaging Native Speakers in Dictionary Building. En Rau, D. Victoria & Florey, Margaret (ed.) Documenting and Revitalizing Austronesian Languages. Hawai: University of Hawai‘i Press, 189-201.
 • Colegio Público Integrado Plurilingüe de Navia de Suarna. 2015. Palabras de noso: léxico patrimonial da comarca dos Ancares e da súa contorna. Navia de Suarna: CPI Plurilingüe de Navia de Suarna.
 • Cuveiro Piñol, Juan. 1876. Diccionario gallego. Barcelona.
 • Domínguez Vázquez, María José; Mosquera Sánchez, Lola; Nebechukwu, Deborah Chidimma, & Sih, U-Tong (2023). Women in Lexicography: a collaborative citizens project. Lexicographica 39(1): 121-140. doi: https://doi.org/10.1515/lex2023-0007
 • Domínguez Vázquez, María José & Valcárcel Riveiro, Carlos. 2015. Hábitos de uso de los diccionarios entre los estudiantes universitarios europeos: ¿nuevas tendencias? En Domínguez Vázquez, María José; Gómez Guinovart, Xavier, & Valcárcel Riveiro, Carlos (ed.) Lexicografía de las lenguas románicas: Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva II. Berlín / Múnich / Boston: De Gruyter, 165-190. doi: https://doi.org/10.1515/9783110310337
 • ESCA (European Commission, Directorate-General for Research and Innovation). 2020. Citizen Science: elevating research and innovation through societal engagement. Publications Office of the European Union. doi: https://data.europa. eu/doi/10.2777/624713
 • Fernández-Quesada, Nuria & Rodríguez-Rubio, Santiago. 2022. La metalexicografía del siglo xxi: un estado de la cuestión. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 90: 125-135. doi: https://doi.org/10.5209/clac.81304
 • Formoso Gosende, Valentina; Iglesias Álvarez, Ana, & Rial Aparicio, Ana. 2017. Percepción do alumnado galego ante as variedades dialectais propias e alleas. Verba 44: 231-270. doi: https://doi.org/10.15304/verba.44.2947
 • Gouws, Rufus H. 2016. Increasing the scope of the treatment of specialized language terms in general language dictionaries. En Schierholz, Stefan J.; Gouws, Rufus H.; Hollós, Zita, & Wolski, Werner (ed.) Wörterbuchforschung und Lexikographie. Berlín / Boston: De Gruyter, 101-118. doi: https://doi. org/10.1515/9783110474251-007
 • Heinisch, Barbara. 2019. Comparison of co-created and collaborative approaches to citizen science adopted by the citizen linguistics project “On everyone’s mind and lips – German in Austria”. 5th Austrian Citizen Science Conference 2019 (ACSC2019), Obergurgl, Austria. doi: https://doi.org/10.22323/1.366.0003
 • Heinisch, Barbara; Oswald, Kristin; Weißpflug, Maike; Shuttleworth, Sally, & Belknap, Geoffrey. 2021. Citizen Humanities. En Vohland, Katrin; Land-Zandstra, Anne; Ceccaroni, Luigi; Lemmens, Rob; Perelló, Josep; Ponti, Marisa; Samson, Roeland, & Wagenknecht, Katherin (ed.) The Science of Citizen Science. Cham: Springer, 97-118. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_6
 • Iglesias Álvarez, Ana. 2020. Actitudes e prexuízos cara ás variedades estándar de galego e español no contexto educativo. Madrygal: Revista de Estudios Gallegos 23: 199-214. doi: https://doi.org/10.5209/madr.73071
 • Instituto Galego de Estatística. 2019. Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Santiago de Compostela: Instituto Galego de Estatística: https://www. ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0206004
 • Kallas, Jelena; Koeva, Svetla; Langemets, Margit; Tiberius; Carole, & Kosem, Izlok. 2019. Lexicographic Practices in Europe: Results of the ELEXIS Survey on User Needs. En Kosem, Iztok; Zingano Kuhn, Tanara; Correia, Margarita; Ferreira, José Pedro; Jansen, Maarten; Pereira, Isabel; Kallas, Jelena; Jakubíček, Miloš; Krek, Simon, & Tiberius, Carole (ed.) Electronic lexicography in the 21st century: Smart lexicography. Proceedings of the eLex 2019 conference. Brno: Lexical computing, 519-536.
 • Kilgarriff, Adam. 2006. Word from the Chair. En de Schryver, Gilles-Maurice (ed.) DWS 2006: Proceedings of the Fourth International Workshop on Dictionary Writing Systems. Pretoria: (SF)2 Press, 7.
 • Krek, Simon. 2010. Termania Free On-Line Dictionary Portal. En Dykstra, Anne & Schoonheim, Tanneke (ed.) Proceedings of the XIV EURALEX International Congress. 6-10 July 2010. Leeuwarden / Ljouwert: Fryske Akademy-Afûk, 928- 930.
 • Lew, Robert. 2011. Online Dictionaries of English. En Fuertes-Olivera, Pedro A. & Bergenholtz, Henning (ed.) E-Lexicography: The Internet, Digital Initiatives and Lexicography. Londres / Nueva York: Continuum, 230-250.
 • Lew, Robert. 2015. Dictionaries and Their Users. En Hanks, Patrick & de Schryver, Gilles-Maurice (ed.) International Handbook of Modern Lexis and Lexicography. Berlín / Heidelberg: Springer, 1-9. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642- 45369-4_11-2
 • Suárez Quintas, Soraya. 2017. “O galego non é o ghallegho que falamos nós”: a percepción e as actitudes como condicionantes do cambio lingüístico. En Regueira, Xosé Luís & Fernández Rei, Elisa (ed.) Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 187-213. doi: https://doi.org/10.17075/eclga.2017.007
 • Tarp, Sven & Gouws, Rufus. 2020. Reference Skills or Human-Centered Design: Towards a New Lexicographical Culture. Lexikos 30: 470-498. doi: https://dx.doi. org/10.5788/30-1-1600