Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2010

  1. Modular and Portable Virtual Dairy Simulator

    JUAN FRANCISCO MENDEZ DONEGA

2006

  1. INTERREG III A España-Portugal (proxecto SIMBIOSE)

    JUAN FRANCISCO MENDEZ DONEGA