Liñas de investigación

  • Económica.
  • Intelectual. Dirección Xestión das Persoas.
  • Responsabilidade Social Corporativa, Risco Reputacional e Creación de
  • Valor Sostible.
  • Valoración Económico-Financeira do Impacto Medioambiental da Actividade
  • Xeración de valor empresarial a través da Dirección do Valor
  • Xestión do Valor Intanxible da Empresa. Capital Intelectual e Modelos de Xestión do Coñecemento.