Oferta científica

  • Creación de Modelos de Xestión de Conocemento.
  • Desenvolvemento de Modelos de Creación de Valor nas Empresas
  • Valoración de Activos Intanxibles
  • Valoración do Risco Reputacional e RSC