Liñas de investigación

  • Desenvolvemento de vacunas contra colibacilosis.
  • Laboratorio Nacional de Referencia para a Detección de E.coli en Alimentos (AESAN, Ministerio de Sanidad).
  • Métodos analíticos para a detección de STEC/VTEC e outras categorías de E. coli diarreaxénicos en alimentos (carne, productos lácteos e vexetales) e mostras clínicas. Detección de STEC/VTEC O104:H4, O157:H7 e doutros serotipos por PCR convencional e en tempo-real.
  • Patoxénese, diagnóstico e tipado molecular de E. coli verotoxixénicos (ECVT/STEC) O104:H4, O157:H7, O26:H11, O103:H2, O111:H8, O121:H19, O145:H- e de outros serotipos. Detección en mostras clínicas e alimentos.
  • Patoxénese, epidemioloxía e diagnóstico microbiolóxico de E. coli que causan infeccións en seres humáns e animais. STEC/VTEC, ETEC, EPEC, EIEC, EAggEC, AEEC, AIEC, ExPEC
  • Serotipos, xenes de virulencia e tipado molecular de E. coli productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEEs). Caracterización do clon emerxente intercontinental O25:H4-ST131 productor de CTX-M-15.
  • Serotipos, xenes de virulencia e tipado molecular de Escherichia coli patóxenos extraintestinais (ExPEC).
  • Tipado de intiminas por PCR e secuenciación do gen eae da isla de patoxenicidade LEE.
  • Tipado molecular por PFGE e MLST.