A internet e as tecnoloxías da información

  1. Gago Mariño, Manuel
  2. Pereira Fariña, Xosé
  3. López García, Xosé
Libro:
A comunicación en Galicia 2013
  1. López García, Xosé (coord.)
  2. Rivas, Manuel (coord.)
  3. Aneiros Díaz, Rosa (coord.)

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-92923-47-2

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 133-147

Tipo: Capítulo de libro