A internet e as tecnoloxías da información

  1. Gago Mariño, Manuel
  2. Pereira Fariña, Xosé
  3. López García, Xosé
Book:
A comunicación en Galicia 2013
  1. López García, Xosé (coord.)
  2. Rivas, Manuel (coord.)
  3. Aneiros Díaz, Rosa (coord.)

Publisher: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-92923-47-2

Year of publication: 2013

Pages: 133-147

Type: Book chapter