Efectos de un programa en el área de matemáticas con alumnos muy capacitados

  1. Porto Castro, Ana María
Dirixida por:
  1. Xosé Cajide Val Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1991

Tribunal:
  1. Ramón Pérez Juste Presidente/a
  2. Miguel Anxo Santos Rego Secretario
  3. Eduardo Abalde Paz Vogal
  4. Lisardo Doval Salgado Vogal
  5. Luis Martín Sobrado Fernández Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Tipo: Tese

Teseo: 29208 DIALNET

Resumo

Neste traballo abránguese basicamente tres apartados: Identificación dos alumnos moi capacitados, elaboración dun programa na área de matemáticas, e a súa avaliación. O principal resultado foi que los alumnos moi capacitados na área de matemáticas cando reciben os efectos dun programa nesta materia axeitado as súas capacidades diferéncianse significativamente dos seus compañeiros, tamén moi capacitados, pero que reciben un ensino normal. Polo tanto, deste estudio derivase a necesidade de elaborar programas nos que se contemple unha atención especial a estos alumnos.