Efectos de un programa en el área de matemáticas con alumnos muy capacitados

  1. Porto Castro, Ana María
Supervised by:
  1. Xosé Cajide Val Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 1991

Committee:
  1. Ramón Pérez Juste Chair
  2. Miguel Anxo Santos Rego Secretary
  3. Eduardo Abalde Paz Committee member
  4. Lisardo Doval Salgado Committee member
  5. Luis Martín Sobrado Fernández Committee member
Department:
  1. Department of Pedagogy and learning

Type: Thesis

Teseo: 29208 DIALNET

Abstract

Neste traballo abránguese basicamente tres apartados: Identificación dos alumnos moi capacitados, elaboración dun programa na área de matemáticas, e a súa avaliación. O principal resultado foi que los alumnos moi capacitados na área de matemáticas cando reciben os efectos dun programa nesta materia axeitado as súas capacidades diferéncianse significativamente dos seus compañeiros, tamén moi capacitados, pero que reciben un ensino normal. Polo tanto, deste estudio derivase a necesidade de elaborar programas nos que se contemple unha atención especial a estos alumnos.