Efectos de un programa en el área de matemáticas con alumnos muy capacitados

  1. Porto Castro, Ana María
unter der Leitung von:
  1. Xosé Cajide Val Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 1991

Gericht:
  1. Ramón Pérez Juste Präsident/in
  2. Miguel Anxo Santos Rego Sekretär
  3. Eduardo Abalde Paz Vocal
  4. Lisardo Doval Salgado Vocal
  5. Luis Martín Sobrado Fernández Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Art: Dissertation

Teseo: 29208 DIALNET

Zusammenfassung

Neste traballo abránguese basicamente tres apartados: Identificación dos alumnos moi capacitados, elaboración dun programa na área de matemáticas, e a súa avaliación. O principal resultado foi que los alumnos moi capacitados na área de matemáticas cando reciben os efectos dun programa nesta materia axeitado as súas capacidades diferéncianse significativamente dos seus compañeiros, tamén moi capacitados, pero que reciben un ensino normal. Polo tanto, deste estudio derivase a necesidade de elaborar programas nos que se contemple unha atención especial a estos alumnos.