20 Investigadores/as

Filtrar por:
MANEL
ANTELO SUAREZ
Fundamentos de Análise Económica
MARIA
BASTIDA DOMINGUEZ
Organización de Empresas
ADOLFO
CARBALLO PENELA
Organización de Empresas
FERNANDO
DEL RIO IGLESIAS
Fundamentos de Análise Económica
PABLO
DURAN SANTOMIL
Economía Financeira e Contabilidade
SARA
FERNANDEZ LOPEZ
Economía Financeira e Contabilidade
ANA
IGLESIAS CASAL
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
RUBEN
LADO SESTAYO
Economía Financeira e Contabilidade
Mª DEL CARMEN
LOPEZ ANDION
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
MARIA CELIA
LOPEZ PENABAD
Economía Financeira e Contabilidade
MARIA LUZ
LOUREIRO GARCIA
Fundamentos de Análise Económica
FIDEL
MARTINEZ ROGET
Economía Aplicada
JOSE MANUEL
MASIDE SANFIZ
Economía Financeira e Contabilidade
MARIA ISABEL
NEIRA GOMEZ
Economía Aplicada
LUIS ALBERTO
OTERO GONZALEZ
Economía Financeira e Contabilidade
JUAN CARLOS
REBOREDO NOGUEIRA
Fundamentos de Análise Económica
XOSE ANTON
RODRIGUEZ GONZALEZ
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
ANTONIO
RODRIGUEZ SAMPAYO
Fundamentos de Análise Económica
MARIA DE LA CONCEPCION
VARELA NEIRA
Comercialización e Investigación de Mercados
MARIA MILAGROS
VIVEL BUA
Economía Financeira e Contabilidade