date_range Duration: from 15 August 2013 to 31 December 2015 (29 months)

With a Public character. It has been granted under a regime of Competitive.

Call: I2C-CONSOLIDACIÓN GRUPOS
Program: Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación
Subprogram: Grupos de potencial de crecemento

Researchers