33 financiamentos

datos dispoñibles desde 2013

2013

 1. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1350Románicas (Filoloxía, Literatura medieval) ROMÁNICAS.

  GRC

 2. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1233 Grupo de investigacións biomédicas GIB.

  GRC

 3. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1613 Enxeñaría Ambiental.

  GRC

 4. Consolidación e estruturación. (GRC) I-1657 Historia agraria e política do mundo rural. Séculos XIX e XX HISTAGRA.

  GRC

 5. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1914 Modelos de optimización, decisión, estatística e aplicacións MODESTYA.

  GRC

 6. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1907 PROXECTOS E ESTUDOS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Iacobus.

  GRC

 7. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1743 Filoloxía e Lingüística Galega FILGA.

  GRC

 8. Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia. (GRC) GI-1611 Química biolóxica e supramolecular BCS

  GRC

 9. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1790 ESCOLA CULTURAESCULCA.

  GRC

 10. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1643 NANOTECNOLOGÍAS APLICADAS O DISEÑO DE SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOSNANOBIOFAR

  GRC

 11. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1470 Magnetismo e Nanotecnoloxía NanoMag.

  GRC

 12. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-2136 Grupo de Investigación en Álxebra e XeometríaÁlxebra e Xeometría.

  GRC

 13. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-2033 Teoría e Fenomenoloxía de Partículas, Astropartículas, Campos e Cordas TEOFPACC.

  GRC

 14. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1682 Toxinas mariñas: mecanismos de transducción, usos terapéuticos e métodos de detección FARMATOX.

  GRC

 15. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1493 Grupo Experimental de Núcleos e Partículas GENP.

  GRC

 16. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1563 Enxeñaría matemática Enxeñaría matemática

  GRC

 17. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1447 Pedagoxía Social e Educación Ambiental SEPA-interea.

  GRC

 18. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1736 Medicina Xenómica GMX.

  GRC

 19. Consolidación e estruturación. (GRC) GI-1626 Cromatografía e Quimiometría CromChem.

  GRC

 20. Consolidación e estruturación. (GPC) GI-1377 Calderón.

  GPC