Publicacións (69) Publicacións de MARIA DE LA CONCEPCION VARELA NEIRA

2020

 1. Análisis empírico de los factores que influyen en la intención de compra a través de redes sociales

  XXX Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica: cooperação transfronteiriça. Desenvolvimento e coesão territorial. Livro de resumos

 2. Bringing Mathematics to Engineering: Online Learning-Teaching Model

  Proceedings - 2nd International Conference on Mathematics and Computers in Science and Engineering, MACISE 2020

 3. Comportamento de compra no comercio móbil: a importancia dos trazos de personalidade

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 29, Núm. 3, pp. 178-200

 4. Designing and projecting a wind generator based on the emplacement: Power coefficient

  International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol. 12, Núm. 4, pp. 91-96

 5. On-line course on engineering mathematics: Students' experience with pilot course material

  SEFI 48th Annual Conference Engaging Engineering Education, Proceedings

 6. Particular case of big data for wind power forecasting: Random forest

  International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, Vol. 12, Núm. 1, pp. 25-30

 7. The influence of consumer personality traits on mobile shopping intention

  Spanish journal of marketing-ESIC, Vol. 24, Núm. 3, pp. 331-353

 8. Unha análise empírica dos factores que inflúen no boca a boca electrónico nas redes sociais tras unha promoción de marca

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 29, Núm. 1, pp. 1-18

 9. Virtual Power Plants and Virtual Inertia

  Power Systems (Springer Verlag), pp. 87-113