Department: Department of Pedagogy and learning

Faculty: Faculty of Education Sciences

Institute: Institute of Education Science (ICE)

Area: Research and Evaluation Methods in Education

Research group: Stellae research group

Email: miguelanxo.nogueira@usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Diagnose da utilización e formación nas tecnoloxías da información e da comunicación dos orientadores educativos 2009. Supervised by Dr. Luis Martín Sobrado Fernández.