Publicacións (127) Publicacións de MARIA XESUS NOGUEIRA PEREIRA

2024

 1. " As feridas no ar ": Algunhas reflexións sobre a obra de Luísa Villalta

  Escribir para quen: relecturas posíbeis de Luísa Villalta: Día das Letras Galegas 2024 (Universidade de Santiago de Compostela), pp. 9-21

 2. Escribir para quen: relecturas posíbeis de Luísa Villalta: Día das Letras Galegas 2024 ed. lit.

  Universidade de Santiago de Compostela

 3. Luísa Villalta na voz de outras

  Escribir para quen: relecturas posíbeis de Luísa Villalta: Día das Letras Galegas 2024 (Universidade de Santiago de Compostela), pp. 121-149

 4. Os currículos de lingua galega e literatura para a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e o Bacharelato (BAC) en vigor

  A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico, Núm. 125, pp. 57-77

2023

 1. Poesía, espolio y degradación medioambiental: Lecturas desde la ecocrítica y el ecofeminismo.

  Atlánticas: revista internacional de estudios feministas, Vol. 8, Núm. 1, pp. 17-51

2022

 1. Escrituras de terra e de auga: Palabras e imaxes sobre a desposesión

  Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, Núm. 11, pp. 17-64

 2. La poesía gallega en los dos mil

  Ínsula: revista de letras y ciencias humanas, Núm. 912, pp. 16-20

 3. Negar o azul. A poesía do Prestige na literatura galega

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 25, pp. 181-201

 4. Presentación: Words and images through an interdisciplinar vision

  Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, Núm. 11, pp. 11-16

 5. The violent othering of women and animals in Nuala Ní Dhomhnaill's and Luz Pichel's poetry

  The Cultural Politics of In/Difference: Irish Texts and Contexts (Peter Lang AG), pp. 213-230

 6. Tradución, poesía e xénero: breves notas na(s) marxe(s)

  Á volta da tradución

2021

 1. A soidade xeracional de Xela Arias

  Celebración de Xela Arias "Intempériateme": sobre a dificultade de traducírmonos, entre a unidade e a desorde, corcosida pola panoplia de Berta Cáccamo, iluminadora única (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 189-197

 2. As mañás novas e neboadas da poesía de Xela Arias: 1982-1984

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 230, pp. 106-111

 3. Un problema de palabras: A poética de Xela Arias

  Boletín da Real Academia Galega, Núm. 382, pp. 31-40

 4. Xela Arias: Os territorios da liberdade

  Edicións Xerais de Galicia

2020

 1. "Papagaio" de Maribel Longueira y Luisa Villalta. Crónica fotográfico-poética de la transformación de un barrio

  Visiones urbanas. IX Jornadas Internacionales Arte y Ciudad: Madrid, 21, 22 y 23 de octubre de 2020

 2. As Bretañas no paratexto de Álvaro Cunqueiro

  Galicia-Bretaña: Olladas comparadas (Consello da Cultura Galega), pp. 241-250

 3. Conversa con María do Cebreiro

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 275, pp. 76-78

 4. Escribir desde o despois: Dez apuntamentos arredor da (pos)pandemia

  Setenta ideas para a (pos)pandemia (Catro Ventos), pp. 31-36

 5. Otherwhereness and Gender: Mary O’Malley’s “Asylum Road” and Marga do Val’s “A cidade sen roupa ao sol”

  Oceánide, Núm. 13, pp. 103-110