Os currículos de lingua galega e literatura para a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e o Bacharelato (BAC) en vigor

  1. Carme Hermida
  2. María Xesús Nogueira
Revista:
A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico

ISSN: 1130-2674

Ano de publicación: 2024

Número: 125

Páxinas: 57-77

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico