Tribunais de teses (1)

  1. Secretaria do tribunal

    A linguaxe figurada na literatura infantil e xuvenil. Fina Casalderrey 2021

    Universidade de Santiago de Compostela

    Pousada Pardo, Verónica