Narrativa infantil e xuvenil en galegomulleres e Guerra Civil (1936-1939)

  1. Neira Rodríguez, Marta
Dirixida por:
  1. Blanca Ana Roig Rechou Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 21 de xaneiro de 2016

Tribunal:
  1. Anxo Tarrío Varela Presidente/a
  2. María Xesús Agra Pardiñas Secretario/a
  3. Sara Reis da Silva Vogal
  4. Ana Margarida Ramos Vogal
  5. Armando Requeixo Cuba Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese de doutoramento ten como obxecto de estudo a análise das obras narrativas da Literatura Infantil e Xuvenil en lingua galega que representaron a Guerra Civil española (1936-1939) dende o inicio do conflito até o ano 2014. Partindo dos postulados das teorías feministas, amósanse como foron representadas as mulleres nas obras e proponse unha tipoloxía desas representacións. Así mesmo, cuantifícase a produción realizada polas mulleres escritoras en comparación coa dos homes escritores e faise comparación entre as semellanzas e diferenzas das representacións das imaxes das mulleres realizadas por uns e outros.