Publications in collaboration with researchers from Universidade da Coruña (2)

2015

  1. Apertura dos centros de formación profesional á contorna local: percepción dos axentes sociais

    Revista de estudios e investigación en psicología y educación, Núm. 7, pp. 23-27