Apertura dos centros de formación profesional á contorna localpercepción dos axentes sociais

 1. Rego, Laura 1
 2. Barreira, Eva M. 2
 3. Mariño, Raquel 2
 1. 1 Universidade da Coruña
  info

  Universidade da Coruña

  La Coruña, España

  ROR https://ror.org/01qckj285

 2. 2 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista de estudios e investigación en psicología y educación

ISSN: 2386-7418

Ano de publicación: 2015

Título do exemplar: XIII Congreso Internacional G-P de Psicopedagogía. Área 7: FORMACIÓN Y TRANSICIÓN PARA EL MUNDO DEL TRABAJO

Número: 7

Páxinas: 23-27

Tipo: Artigo

DOI: 10.17979/REIPE.2015.0.07.351 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Revista de estudios e investigación en psicología y educación

Resumo

Tomando como referente o modelo de Desenvolvemento Humano e Sustentable formúlase un estudo descritivo centrado na contribución que poden realizar as ensinanzas de formación profesional do sistema educativo a este modelo na contorna comarcal. Foi posible aplicar a técnica de triangulación de fontes, instrumentos e datos baixo unha metodoloxía mixta para coñecer como os centros de FP do territorio analizado se relacionan coa súa contorna e como é posible incrementar o capital social xerado arredor das escolas profesionais. Preséntanse así, os resultados relativos á percepción dos distintos axentes sociais enquisados —alumnado de FP; profesorado; empresas e titulados/as— dunha comarca galega.

Referencias bibliográficas

 • Atria, R. (2003). Capital social: concepto, dimensiones y estrategias para su desarrollo. En R. Atria e M. Siles (Comp.). Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma (581-590). Santiago de Chile: CEPAL/Michigan State Univesity.
 • Blas Aritio, F. (2010b). La Formación Profesional para la cohesión social. El caso de España. En C. Jacinto (Coord.) (2010). Formación Profesional y cohesión social. Madrid: Fundación Carolina CeAlci.
 • Fukuyama, F. (2003). Capital Social y Desarrollo: la agenda venidera. En R. Atria e M. Siles (Comp.) Capital Social y reducción de la pobreza en América Latina y El Caribe: En busca de un nuevo paradigma (33-48). Santiago de Chile: CEPAL/Michigan State University.
 • Mariño Fernández, R. (2008). Análisis de la trayectoria formativa de la mujer en las ramas industriales de F.P. en Galicia y su inserción socio-laboral. Tesis doctoral.. Dpto. Didáctica e Organización Escolar, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.
 • Rego Agraso, L. (2013). A ordenación da Formación Profesional inicial e a súa vinculación co desenvolvemento socioeconómico dos territorios comarcais galegos. Tese de doutoramento. Dpto. Didáctica e Organización Escolar, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.
 • Rego Agraso, L., Rial Sánchez, A. e Barreira Cerqueiras, E.M. (2015). La formación en alternancia en la universidad y en los ciclos formativos: aportaciones desde dos investigaciones realizadas en Galicia. Revista Educar, Vol. 51, Nº 2, 349-371.
 • Woolcock, M. e Narayan, D. (2000). Social capital: implications for development theory, research and policy. The world bank research observer, 15 (2), 225-249.