Publicacións (141) Publicacións de MARCELINO MANEIRO MANEIRO

2020

  1. A táboa periódica máis antiga de Galicia ?

    Boletín das ciencias, Año 33, Núm. 91, pp. 35-36

  2. A táboa periódica na química inorgánica

    Boletín das ciencias, Año 33, Núm. 90, pp. 169-187

  3. A utilidade dos puntos cuánticos

    Boletín das ciencias, Año 33, Núm. 89, pp. 11-30