Publicacións nas que colabora con GUILLERMO ANTONIO ROJO SANCHEZ (3)

2016

  1. O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): estado actual e perspectivas

    Lingua, pobo e terra: estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 445-473

2007

  1. El proyecto Gari-Coter en el seno del proyecto RICOTERM2

    Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 39, pp. 295-296