Teses dirixidas (10)

 1. Expanding hybrid approaches to construct (inter)regional input-output models 2023

  Universidade de Santiago de Compostela

  de la Torre Cuevas, Fernando

 2. A dinámica das estruturas agrarias en Galicia 1962-2016: o papel do arrendamento na mobilidade das terras 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Dios Ortiz, Javier Ramón

 3. O nivel de esforzo fiscal nos concellos rurais. Análise para os municipios de España de 5.000-20.000 habitantes 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Laíño de Castro, Juan José

 4. O tratamento mediático da crise económica: umha legitimaçom da resposta política neoliberal? Análise de El País e La Voz de Galicia (2008-2015) 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ríos Rodríguez, Raúl

 5. Las rutas turísticas culturales como factor para el desarrollo de las áreas rurales: análisis comparado del Camino de Santiago (Galicia, España) y el Sistema Vial Andino (Ecuador) 2017

  Universidade de Santiago de Compostela

  Morales Urrutia, Ximena

 6. Cadena productiva de lácteos y su contribución al desarrollo rural del Ecuador: estudio comparativo de la cadena láctea en el Cantón Riobamba y la experiencia de Galicia (España) 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Zambrano Vera, Danny

 7. """Zapalote Chico"": soberanía alimentaria en el Istmo de Tehuantepec (México)" 2015

  Universidade de Vigo

  Nuricumbo Linares, Alejandro

 8. O impacto da concentración parcelaria na dinámica das explotacións agrarias: estudo para as explotacións bovinas da provincia de A Coruña 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ribas Alvarez, Alfonso

 9. A contribuiçom da iniciativa Leader ao desenvolvimento de zonas rurais, análise dos resustados do programa Leader I em Galiza e o norte de Portugal 2003

  Universidade de Santiago de Compostela

  PÉREZ FRA, M. MAR

 10. O financiamento da economia galega e o desenvolvimento económico (1990-1196) 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

  CASTAÑÓN LLAMAS, LUÍS

Tribunais de teses (16)

 1. Secretario do tribunal

  El sector bovino en Cantabria: dinámica, caracterización y análisis de su sostenibilidad 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  García Suárez, Elena

 2. Secretario do tribunal

  A mobilidade dos dereitos de propiedade da terra rústica en Galicia 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  ENRÍQUEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ

 3. Secretario do tribunal

  Inclusión económica y financiera en el ecuador: diferencias entre el sistema cooperativo de ahorro y crédito y el sistema bancario 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  JÁCOME ESTRELLA, HUGO DE JESÚS

 4. Secretario do tribunal

  Políticas, marcos legales y mecanismos de acaparamiento de tierras en colombia 2018

  Universitat Politècnica de València

  Hurtado, Carolina

 5. Secretario do tribunal

  Terciarización e servizalización na innovación do sector agrario. Factores impulsores e efectos na sustentabilidade da gandería e da viticultura en Galicia 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Pereira Sánchez, María Ángeles

 6. Vogal do tribunal

  Institutions and land-use planning: the adoption of the land-use act "louga" by local authorities in the autonomous region of Galicia, north-west of Spain 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Tubío Sánchez, José M.

 7. Presidente do tribunal

  Proposta dunha metodoloxía para a participación pública nos procesos de planificación forestal 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Bruña García, Xabier

 8. Secretario do tribunal

  Governança e planificação de espaços complexos: análise qualitativa do exemplo Tui-Valença 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Almeida Calheiros, António

 9. Vogal do tribunal

  Situación actual, dinámica y estrategias de las explotaciones con bovino en el norte de España 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Vázquez González, Ibán

 10. Vogal do tribunal

  Valoración de tierras en Vilcabamba (Ecuador): diseño de un modelo de valoración catastral rural 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Reyes Bueno, Fabián René

 11. Vogal do tribunal

  El desarrollo sostenible desde la perspectiva regional: una propuesta metetodológica 2011

  Universidade da Coruña

  Rodríguez Álvarez, Dionisio

 12. Secretario do tribunal

  El cambio estructural en las explotaciones de bovino en Galicia: (años 1962 a 2003) 2006

  Universidade de Santiago de Compostela

  LORENZANA FERNÁNDEZ, ROBERTO

 13. Secretario do tribunal

  Transformacións productivas na agricultura galega contemporánea: da Agricultura Orgánica á Revolución Verde (1752-1986), unha aproximación a partir das macromagnitudes 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

  SOTO FERNÁNDEZ, DAVID

 14. Vogal do tribunal

  Dinâmicas globais e tendências de desenvolvimento rural em territórios periféricos: o Eixo Juazeiro-Petrolina (Brasil) e a Comarca do Ribeiro (Estado Espanhol) 2001

  Universidade de Santiago de Compostela

  SANTOS CALDAS ALCIDES DOS

 15. Vogal do tribunal

  La Evolución espacial de las rentas de los trabajadores agrarios en España: 1955-1994 1998

  Universidade da Coruña

  Santamaría Fidalgo, Jesús

 16. Secretario do tribunal

  Elementos para a análise da poboación galega entre 1960 e 1991: distribución espacial, estructura por idades, movemento natural e movementos migratorios 1995

  Universidade de Santiago de Compostela

  LOPEZ RODRIGUEZ ABEL FRANCISCO