Tribunais de teses (1)

  1. Vogal do tribunal

    Determinación simultánea de metales con el ácido dietilenotriaminopentaacético (ADTP) por espectrofotometría derivada 1999

    Universidade da Coruña

    Pérez Iglesias, Julia