Estabilización de halo e interhaloderivados de talio (III) con imidazoles sustituidos

  1. GOMEZ FORNEAS, ESTHER
Dirixida por:
  1. Manuel R. Bermejo Patiño Director
  2. María Isabel Fernández García Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1990

Tribunal:
  1. Antonio Sousa Alonso Presidente/a
  2. Jaime Romero López-Grado Secretario/a
  3. Joaquim Sales Vogal
  4. Pilar Rodríguez Seoane Vogal
  5. Jesús Eduardo Sueiras Romero Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Química Inorgánica

Tipo: Tese

Teseo: 29154 DIALNET