Publicaciones en las que colabora con José Ramón Fernández Vázquez (1)

2002

  1. Profesionalización do profesorado e demandas sociais: desafíos e respostas

    Políticas educativas na dimensión europea: interrogantes e reflexións no umbral do terceiro milenio (Servizo de Publicacións e Intercambio Científico), pp. 111-131