Profesionalización do profesorado e demandas sociaisdesafíos e respostas

  1. Montero, Lourdes
  2. Fernández Vázquez, José Ramón
  3. Fernández Tilve, Mª Dolores
Libro:
Políticas educativas na dimensión europea: interrogantes e reflexións no umbral do terceiro milenio
  1. Vez Jeremías, José Manuel (coord.)
  2. Pérez Domínguez, Servando (coord.)
  3. Fernández Tilve, María Dolores (coord.)

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-025-3

Ano de publicación: 2002

Páxinas: 111-131

Tipo: Capítulo de libro