Tese doutoral

 1. A fiscalidade eclesiástica en Galicia1750-1850 1995

  Universidade de Santiago de Compostela

Teses dirixidas (1)

 1. O comércio entre portugal e inglaterra: 1890-1960 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Caiano, Maria Paula de Serpa Castelo Branco

Tribunais de teses (4)

 1. Secretario do tribunal

  Industria, comercio, transportes no norte da provincia de Pontevedra entre as décadas de 1850-1950 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Seijas Llerena, Daniel

 2. Secretario do tribunal

  La desamortización en la provincia de A Coruña: etapas de Mendizabal y Madoz 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  CORDERO TORRÓN, JOSÉ

 3. Vogal do tribunal

  La industria del curtido en la Galicia contemporánea 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNÁNDEZ VÁZQUEZ M. TERESA

 4. Vogal do tribunal

  El capital humano en Galicia: 1860-1930 : alfabetización y crecimiento económico 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ M. BLANCA