Publicacións (18) Publicacións de ANGEL IGNACIO FERNANDEZ GONZALEZ

2010

 1. Santiago 1909: a economía galega no escaparate da "Exposición Regional"

  Exposición Galega de 1909: Conmemoración do 1º centenario Exposición Regional Gallega, Santiago 1909 (Museo do Pobo Galego), pp. 79-119

2008

 1. Cultivar ríos y mares: la acuicultura española en el siglo XX

  Areas: revista internacional de ciencias sociales, Núm. 27, pp. 81-92

2007

 1. Innovación no mar: pescar máis, pescar máis lonxe, cultivar a area

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 175, pp. 36-51

2005

 1. La economía gallega en el período franquista (1939-1975)

  Historia contemporánea de Galicia (Ariel España), pp. 261-294

2002

 1. Galicia, 1830-1936: mudanzas económicas e emigración masiva

  Tempos de sermos: Galicia nos tempos contemporáneos (Servizo de Publicacións), pp. 15-38

2001

 1. Presentación

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 10, Núm. 2, pp. 3-4

2000

 1. A economía galega ante o século XXI coord.

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

 2. As estratexias antifiscais nas sociedades campesiñas tradicionais. Galicia, 1700-1840

  Terra e progreso: Historia agraria da Galicia contemporánea (Edicións Xerais), pp. 103-127

 3. Presentación

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 9, Núm. 1, pp. 3-4

 4. Resistencia e organización. A conflictividade rural en Galicia desde a crise do antigo réxime ao franquismo

  Terra e progreso: Historia agraria da Galicia contemporánea (Edicións Xerais), pp. 129-162

1997

 1. A Igrexa como intitución rendista ó longo do Antigo Réxime

  Galicia fai dovs mil anos o feito diferencial galego (Santiago de Compostela : Edición e deseño, 1997), pp. 37-74

 2. Labradores, gandeiros, artesáns e traficantes: unha aproximación ás actividades productivas da poboación rural en Galicia 1750-1900

  Semata: Ciencias sociais e humanidades, Núm. 9, pp. 307-341

1994

 1. Las estrategias antifiscales en las sociedades campesinas tradicionales: Galicia, 1700-1840

  Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, Núm. 1, pp. 123-134

 2. Los mayores productores agrarios de Galicia en la segunda mitad del siglo XVIII

  Revista de Historia Económica = Journal of Iberian and Latin American Economic History, Año 12, Núm. 2, pp. 365-395