Publications by the researcher in collaboration with Martiño Rubal Maseda (1)

2007

  1. Delimitación das áreas metropolitanas funcionais da Coruña e Vigo

    Escola Galega de Administración Pública = Escuela Gallega de Administración Pública